Projekty realizované s podporou Slovenských elektrární, a., s. člen skupiny ENEL

 

Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. začala v roku 2007 projektom zameraným na ochranu dvoch najvýznamnejších a najvzácnejších druhov živočíchov vyskytujúcich sa na území Tatranského národného parku, a to kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris).

Projekt bol zameraný na monitoring biotopov v súvislosti so záchranou tatranského svišťa a kamzíka a prenos (reštitúcia) svišťa tatranského zo Západných do Belianskych Tatier v rokoch 2008 - 2010.

V roku 2009 sa začal realizovať ďalší projekt zameraný na mapovanie výskytu a dokumentáciu hniezdnych teritórií vtáčieho druhu sokola sťahovavého (Falco peregrinus). Jedno hniezdo sokola v oblasti Belianskych Tatier bolo strážené pomocou kamery. Zábery  z kamery boli poskytnuté verejnosti online prenosom cez internetovú sieť (www.spravatanap.sk „živá kamera“).

Ďalší projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2010, bol zameraný na monitoring, ochranu a zlepšenie populačnej dynamiky orla skalného (Aquila chrysaetos) a orla krikľavého (Aquila pomarina). Aj v rámci tohto projektu bolo jedno hniezdo orla skalného strážené pomocou kamery a zábery boli online prenášané prostredníctvom internetovej siete. Kamera monitorovala hniezdo počas celej doby výchovy orlíčaťa a návštevníci internetu mali možnosť pozorovať celý vývin a rast malého orlíčaťa.

V súčasnosti pracovníci Správy TANAP-u pracujú na projekte monitoringu a zisťovania početnosti vzácnych šeliem - rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus) na území Tatranského národného parku. Monitoring je realizovaný najmä fyzickým stopovaním, ale využívajú sa aj fotopasce, ktoré sú umiestňované na tzv. „vlčích a rysích“ chodníčkoch ako aj pri strhnutej koristi, ku ktorej sa predátori vracajú.

Kamerový systém Správa TANAP-u využila na monitorovanie svišťa tatranského v jesenných mesiacoch 2010 v oblasti Západných Tatier, následne monitorovanie svišťa tatranského a kamzíka tatranského v Skalnatej doline v jeseni roku 2011. Z oboch lokalít bol online prenos vysielaný cez internetovú sieť. V zimných mesiacoch v rokoch 2011 a 2012 bola kamera nasmerovaná do vtáčieho krmítka na Správe Tatranského národného parku v Liptovskom Mikuláši. V jarnom období bolo možné sledovať online zábery z hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Kamera umožňuje širokej verejnosti sledovať zaujímavé aktivity našich chránených druhov živočíchov priamo u nich doma. Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. bola taktiež návštevníkom národného parku priblížená na paneloch s informáciou o spoločných projektoch a o podpore a stabilizácii biodiverzity v Tatranskom národnom parku, ktoré boli umiestnené v tatranských dolinách.

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes568
CelkovoCelkovo5893409

Reklama

 

kukaj logo6

ropk