Projekty realizované s podporou Slovenských elektrární, a., s. člen skupiny ENEL

 

Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. začala v roku 2007 projektom zameraným na ochranu dvoch najvýznamnejších a najvzácnejších druhov živočíchov vyskytujúcich sa na území Tatranského národného parku, a to kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris).

Projekt bol zameraný na monitoring biotopov v súvislosti so záchranou tatranského svišťa a kamzíka a prenos (reštitúcia) svišťa tatranského zo Západných do Belianskych Tatier v rokoch 2008 - 2010.

V roku 2009 sa začal realizovať ďalší projekt zameraný na mapovanie výskytu a dokumentáciu hniezdnych teritórií vtáčieho druhu sokola sťahovavého (Falco peregrinus). Jedno hniezdo sokola v oblasti Belianskych Tatier bolo strážené pomocou kamery. Zábery  z kamery boli poskytnuté verejnosti online prenosom cez internetovú sieť (www.spravatanap.sk „živá kamera“).

Ďalší projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2010, bol zameraný na monitoring, ochranu a zlepšenie populačnej dynamiky orla skalného (Aquila chrysaetos) a orla krikľavého (Aquila pomarina). Aj v rámci tohto projektu bolo jedno hniezdo orla skalného strážené pomocou kamery a zábery boli online prenášané prostredníctvom internetovej siete. Kamera monitorovala hniezdo počas celej doby výchovy orlíčaťa a návštevníci internetu mali možnosť pozorovať celý vývin a rast malého orlíčaťa.

V súčasnosti pracovníci Správy TANAP-u pracujú na projekte monitoringu a zisťovania početnosti vzácnych šeliem - rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus) na území Tatranského národného parku. Monitoring je realizovaný najmä fyzickým stopovaním, ale využívajú sa aj fotopasce, ktoré sú umiestňované na tzv. „vlčích a rysích“ chodníčkoch ako aj pri strhnutej koristi, ku ktorej sa predátori vracajú.

Kamerový systém Správa TANAP-u využila na monitorovanie svišťa tatranského v jesenných mesiacoch 2010 v oblasti Západných Tatier, následne monitorovanie svišťa tatranského a kamzíka tatranského v Skalnatej doline v jeseni roku 2011. Z oboch lokalít bol online prenos vysielaný cez internetovú sieť. V zimných mesiacoch v rokoch 2011 a 2012 bola kamera nasmerovaná do vtáčieho krmítka na Správe Tatranského národného parku v Liptovskom Mikuláši. V jarnom období bolo možné sledovať online zábery z hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Kamera umožňuje širokej verejnosti sledovať zaujímavé aktivity našich chránených druhov živočíchov priamo u nich doma. Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. bola taktiež návštevníkom národného parku priblížená na paneloch s informáciou o spoločných projektoch a o podpore a stabilizácii biodiverzity v Tatranskom národnom parku, ktoré boli umiestnené v tatranských dolinách.

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Attachment-1

 

 

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Kriváň

krivan

Sokol Myšiar Lipt. Mikuláš

001024 000309

Sokol Myšiar Ružomberok

sokolrk

Žltochvost domový

001012 000366

Život pood vodou

001003 003575

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Lisková

55

Bociany - Demänová

1896

 

 

 


 

 

Návštevníci

DnesDnes1822
CelkovoCelkovo2384360

Reklama

 

kukaj logo6

ropk