Environmentálna výchova

Správa TANAP-u vypracovala ponuku aktivít environmentálnej výchovy pre materské a základné školy. Prostredníctvom tohto programu sú každoročne nadväzované kontakty s mládežou škôl v tatranskom, podtatranskom a liptovskom regióne. Formou besied, prednášok, premietaním náučno-propagačných filmov, videofilmov a  powerpointových prezentácií si žiaci vštepujú množstvo spôsobov a metód, ako chrániť prírodné ako aj samotné životné prostredie, v ktorom denne žijeme. Stretnutia v lone prírody a rôzne praktické poznatky sú pre mladých ochrancov prírody veľmi zaujímavé, podnetné a náučné vzhľadom na správne zvolenú cieľovú skupinu, interpretáciu i metódy výchovy. Správa TANAP-u nezabúda ani na tých najmenších - deti predškolského veku v materských školách. Sú veľmi snaživé a napodiv o prírode toho vedia veľmi veľa.

K jednotlivým významným udalostiam v roku, ako sú napr. Svetový deň mokradí, Svetový deň Zeme, Svetový deň životného prostredia, Európsky deň národných parkov, Svetový deň sťahovavého vtáctva a iné, Správa TANAP-u každoročne pripravuje rôzne akcie – zber odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, návšteva školy v prírode, kde sa priamo v teréne realizuje množstvo environmentálnych aktivít. V rámci environmentálnej výchovy sa odborní pracovníci Správy TANAP-u stretávajú so študentmi stredných a vysokých škôl i s verejnosťou. O zaujímavé prednášky nie je núdza i v zahraničí.

 

Prezentácia "Mladý stopár " na stiahnutie tu.

Prezentácia "Kvety " na stiahnutie tu.

 

Informačné centrum

Návštevníci zo širokého okolia si majú možnosť prezrieť stálu expozíciu Správy TANAP-u pripravenú v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V dôstojnom IC majú návštevníci možnosť lepšie sa zoznámiť s krásnou okolitou prírodou, históriou, faunou a flórou pod Tatrami.

 

Beseda s ochranárkou

 

 

 

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe a Základná škola s materskou školou na Dostojevského ulici v Poprade vítajú v priestoroch  zriadenej enviroučebne prvých žiakov.

http://zsdostpp.edupage.org/

 

 

Kolízie vtákov 

Siluety vtákov na stiahnutie tu

Silueta1, Silueta2, Silueta3, Silueta4, Silueta5