Monitoring veľkých šeliem

Pri monitoringu fauny venujú zoológovia a strážcovia Správy TANAP-u zvýšenú pozornosť práve veľkým šelmám. Z priamych pozorovaní, stopovania, zistených pobytových znakov a z koristi sa realizuje podrobná evidencia a fotodokumentácia. Celkové výsledky sú po určitom časovom období vyhodnocované za celé územie TANAP-u.

Medveď hnedý – v zimnom období sa každoročne evidujú a merajú stopy, čo dáva prehľad o počte zimujúcich jedincov. Priebežne sú evidované aj medvedie stromy a nájdené brlohy medveďov. Z medvedích stromov sa odoberajú vzorky srsti pre výskum DNA a inštalujú sa k nim fotopasce.

Vlk dravý – stopovaním na snehu sa zisťuje počet obsadených vlčích teritórií, počet jedincov vo svorkách a počet vyvedených mláďat. K vlčej koristi, na pravidelne využívané chodníky a znakovacie miesta sa zakladajú fotopasce. Počas nočného monitoringu na základe vlčieho vytia je možné približne zlokalizovať úlovok vlkov, miesto ich oddychu ako aj brloženia.

Rys ostrovid – pomocou stopovania a zakladania fotopascí k strhnutej koristi sa zisťuje celková početnosť rysov, počet samcov a samíc s mláďatami. Vyhodnotením záberov z fotopascí na základe rozdielnej škvrnitosti zdokumentovaných jedincov sa dajú identifikovať rozdiely a približne určiť veľkosť ich teritórií.

 

Brožúra na stiahnutie tu - Telemetria medveďa hnedého  

maco