Reštitúcia svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris)

V rokoch 2008 – 2010 bola realizovaná pracovníkmi Správy TANAP-u reštitúcia svišťa vrchovského tatranského do Belianskych Tatier, kde bol posledný svišť zaznamenaný v roku 2006.

Svište boli prenesené z početne bohatých kolónií zo Západných Tatier, a to zo Žiarskej doliny, z Roháčov (Smutná dolina) a z Bystrej doliny na dve lokality v Belianskych Tatrách - pod Široké sedlo a do Doliny pod Novým vrchom. Celkom bolo prenesených 18 jedincov. Z prenesených jedincov sa na nových lokalitách utvorili štyri reprodukčné páry, ktoré mali za tri roky prírastok 24 jedincov. Odchyteným jedincom boli odoberané vzorky na genetické analýzy za účelom potvrdenia samostatného poddruhu svišťa vrchovského tatranského. Vzorky spracovávalo laboratórium Technickej univerzity vo Zvolene. Výsledky potvrdili, že náš svišť je samostatným poddruhom svišťa vrchovského. Poddruh tatranského svišťa bol doteraz popísaný Kratochvílom (1961) na základe morfológie lebiek. Unikátna a náročná akcia Správy TANAP-u sa podarila a v Belianskych Tatrách opäť počuť hvízdať svište.

 

resti

Vypúšťanie svišťa na novej lokalite v Belianskych Tatrách