Správa TANAP-u má nové sídlo

Súčasná Správa Tatranského národného parku bola zriadená Ministerstvom životného prostredia  SR v marci 1996 na základe zákona č. 287 z roku 1994 o ochrane prírody a krajiny. Po dvadsiatich rokoch svojej existencie sme získali vlastné priestory v meste Svit. Od roku 2000 bola naším sídlom Tatranská Štrba, kde sme fungovali len v prenajatých priestoroch. V dnešných dňoch nás už zamestnáva sťahovanie do rekonštruovanej budovy bývalého daňového úradu na ulici kpt. Nálepku. 

 

Pozor začíname migrovať!

Jar už klope na dvere a okrem snežienok spod lístia vykúkajú aj prvé žabky. Čochvíľa začne  ťah obojživelníkov zo zimovísk do neďalekých vôd, ktoré sú zároveň aj miesta ich rozmnožovania. Na svoj vývoj potrebujú stojatú alebo len mierne tečúcu vodu. Túto ich krátku púť veľakrát križuje cestná komunikácia, kde následne hynú pod kolesami áut. Tento rok sme v predstihu namontovali prvú dočasnú zábranu na jednej z lokalít migrácie obojživelníkov v kompetenčnom území Správy TANAPu. Jej účelom bude zastaviť a nasmerovať žaby do priepustu pod cestou, alebo ich zachytiť na okrajoch zábran do vedra. Pri pravidelných kontrolách sú prenášané na druhú stranu cesty, odkiaľ už samé pokračujú na svoje liahniská, kde ich vedie prirodzený inštinkt. 

 

Tatranská rysica

Nový filmový dokument o monitoringu rysov v Tatranskom národnom parku si môžete pozrieť v priečinku Videodokumenty. 20 minútový ekovýchovný film obsahuje zaujímavosti zo života našej najväčšej mačkovitej šelmy a videozáznamy z fotopascí, ktoré zachytávajú rysy v ich prirodzenom prostredí.

 

Pomoc hniezdiacim dravcom

Súčasťou monitoringu dravých vtákov a kontroly obsadených hniezdnych lokalít je aj odborné posúdenie vhodnosti umiestnenia a stability samotného hniezda. Popri nedostatku potravy a nepriaznivom počasí predstavujú pre úspešne vyvedenie mláďat reálnu hrozbu aj nestabilné alebo vetrom, snehom a búrkami poškodené hniezda, ktoré by mohli v období hniezdenia spadnúť. Jedno z takýchto rizikových hniezd orlov skalných sme sa rozhodli opraviť ešte pred obdobím toku. Hniezdo, ktoré si orly pred niekoľkými rokmi postavili na smreku sa začalo postupne po ohnutých vetvách  zosúvať a pravdepodobnosť, že ďalšie hniezdenie už nevydrží bola veľká. Spevniť, vyrovnať a rozšíriť pôvodné hniezdo sa nám podarilo pomocou špeciálnej kovovej hniezdnej podložky. Podložku bolo potrebné dôkladne zamaskovať a prekryť hniezdnym materiálom, aby si ju orly nevšimli. Obdobie intenzívneho toku u orlov skalných začína väčšinou koncom februára. Súčasťou ich svadobných letov je aj krúženie nad hniezdiskom a zosadanie na hniezdo, ktoré si zdobia a vystielajú  zelenými vetvičkami. Veríme, že orly v nastávajúcich sezónach prejavia záujem o takto prerobené hniezdo a podarí sa v ňom vychovať  ďalšie mláďatko. 

Jedným zo spôsobov praktickej pomoci  je aj inštalovanie ,,umelých,, hniezd pre dravce. Takéto hniezda sa umiestňujú v starších lesoch, kde je predpoklad, že hniezdiace vtáky nebudú vyrušované človekom. Dravce môžu hniezdo obsadiť, alebo aspoň motivovať, aby si v blízkom okolí postavili vlastné. Stromové umelé hniezda najčastejšie využívajú myšiaky lesné, ale viackrát ich obsadili aj sokoly, orly krikľavé, orly skalné alebo bociany čierne. V blízkosti vodných nádrží v kompetenčnom území Správy TANAP-u sme pre umiestnenie takýchto hniezd  vyberali zdravé, vekovo a druhovo vhodné stromy. Vo vrcholovej rázsoche jedného z nich sme postavili široké hniezdo, určené pre nášho najväčšieho dravca, orliaka morského, ktorý v posledných rokoch pravidelne hniezdi už aj na severnom Slovensku.  

 

Každoročné sčítanie vodného vtáctva

 

Zimné sčítanie vodného vtáctva  je medzinárodným monitorovacím programom, ktorého zámerom je zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Sčítanie vodného vtáctva je realizované v medzinárodnom termíne vždy v polovici januára. Každoročne sa do sčítania zapájajú stovky mapovateľov, sú medzi nimi profesionálni ornitológovia, členovia a dobrovoľníci SOS/BirdLife Slovensko, ochranárske organizácie, ale aj mnohí začiatočníci – ornitológovia z rôznych profesií. Strážcovia a odborní pracovníci Správy TANAP-u  monitorovali  pridelené úseky  na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch. Získané údaje boli zaslané regionálnym koordinátorom. Najpočetnejšie vodné druhy zimujúceho vtáctva, ktoré sme v územnej pôsobnosti TANAP- u zaznamenali, boli  kačica divá, vodnár potočný, chochlačka vrkočatá, potápač veľký, labuť hrbozobá, kormorán čierny, volavka popolavá,  kačica chrapka, či náš farebný klenot rybárik riečny. Výsledky sú neskôr využívané pre ochranu populácii a biotopov sledovaných druhov vtákov. Na mnohých potokoch bola pozorovaná a zdokumentovaná i plachá vydra riečna.

 

 

PF 2017

pf 2017 a

Jazyk

Logo SOPSR

icon-facebook2

Partneri

logo profinet

Slovenske -elektra rne Logo CMYK

airtransport

wild

Attachment-1

 

 

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Živé kamery

Kriváň

krivan

Prítok rieky Belá LIVE

001003 003575

Bociany - Demänová

1896

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Liskova

55

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Pribylina

prib

 

Návštevníci

DnesDnes224
CelkovoCelkovo1590017

Reklama

 

kukaj logo6

ropk