Tretí ročník čistenia brehov Liptovskej Mary

Dňa 20.4.2013 sa na Liptovskej Mare už po tretí krát uskutočnil enviromentálny deň. Brehy najväčšej vodnej nádrže Slovenska sú po uplynulom víkende opäť o čosi čistejšie. O význame tohto podujatia svedčia aj údaje z prvých dvoch ročníkov, kedy dobrovoľníci vyzbierali 12 ton odpadu. Na čistení brehov Liptovskej Mary sa v tomto roku zúčastnilo 280 dobrovoľníkov, ktorí odviedli kus poctivej práce. Celkove sa vyzbieralo 623 vriec odpadu, ktorý sa zhromažďoval na desiatich zberných miestach, pričom jeho odvoz na skládku odpadov zabezpečovala Správa povodia Váhu z Ružomberka. Pravidelné organizovanie tohto podujatia prináša prvé ovocie, pretože je vidieť, že k životnému prostrediu sme zodpovednejší, nakoľko v tomto roku bolo zozbieraných menej odpadkov ako po minulé roky.

Do Environmentálneho dňa sa zapojilo niekoľko miestnych organizácií – Cech združení cestovného ruchu Liptov spolu s OOCR REGIÓN LIPTOV, profesionálni a dobrovoľní ochrancovia prírody zo Správy TANAP-u, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, no tiež pracovníci z Povodia Váhu a Hasičský zbor z Liptovskej Sielnice. Veľká vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. 

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________