2. konferencia Karpatskej sústavy chránených území ( CNPA )

Na území Tatranského národného parku sa v dňoch 23. - 26. apríla 2013 v Tatranskej Javorine uskutočnila 2. konferencia Karpatskej sústavy chránených území ( CNPA ). Dňa 24. 4. 2013 v podvečerných hodinách Správa TANAP-u v T. Štrbe pripravila pre účastníkov konferencie pracovnej skupiny manažmentu mokradí v rámci environmentálnej výchovy aktivity spojené s ukážkovými modulmi, pričom účastníkom priblížila vodný ekosystém lesa a model krajiny M. Proháczková, pracovníčka Správy TANAP-u pre environmemtálnu výchovu.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________