Svetový deň Zeme

Pracovníci Správy TANAP-u v T. Štrbe a v L. Mikuláši pripravili ku Dňu Zeme množstvo prednášok, besied a podujatí pre žiakov ZŠ a tiež pre verejnosť v popradskom a liptovskom regióne , s počtom viac ako 1000 poslucháčov.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________