Využívanie súčasných monitorovacích techník pri starostlivosti o chránené územia

V poľskom NP Gory Stolowe, sa v dňoch 22.- 24. 4. 2013 veľkej medzinárodnej konferencie zúčastnilo viac ako 60 zástupcov z deviatich štátov – Poľsko, Slovensko, Čechy, Nemecko, Rakúsko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko a USA. Za Slovensko sa zúčastnili – Ing. Marián Šturcel a Ing. Peter Fleischer zo ŠL TANAP-u a Ing. Pavol Majko zo Správy TANAP-u. Hlavná téma konferencie bola „Využívanie súčasných monitorovacích techník pri starostlivosti o chránené územia“. Konferencia bola súčasťou spolupráce ŠL TANAP-u, Správy TANAP-u,, poľského TPN a amerického NP Rocky Mountain.

Hlavnú tému za Správu TANAPu prezentoval Ing. Pavol Majko „Využitie moderných technológií pri ochrane fauny v TANAP-u“.  Ing. Fleischer predstavil tému „Hodnotenie zadržiavania uhlíka v lesných ekosystémoch v TANAP-u; súčasný stav a perspektíva pod vplyvom zmien klímy“.

Následne prebehla spoločná prezentácia návrhov a námetov pre zlepšovanie a koordináciu monitorovania aktivít a stavu častí prírody v chránených územiach. Na druhý deň účastníci sa zúčastnili terénnej exkurzie v NP Gory Stolowe venovanú príkladu monitoringu stavu lesa a spôsobom sprístupňovania prostredia parku návštevníkom.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________