Skupina expertov jednala v priestoroch TPN v Zakopanom o veľkých šelmách

V podtatranských Kužniciach v sídle TPN sa 29. až 30. apríla konalo stretnutie expertov slovensko-poľskej skupiny zaoberajúcich sa veľkými šelmami.

Hlavným cieľom stretnutia bolo určiť spoločné pravidlá a manažment veľkých šeliem. Jednalo sa o spoločných metódach ich monitoringu tiež o nutnej výmene informácií. Cieľom bolo vytvorenie spoločnej databázy, výskumu a prevencie škôd. Navrhli sa pravidlá na riešenie konfliktných situácií a potreba vzdelávania i výchovy, prevencie a eliminácie negatívnych vplyvov.

Účastníci z Poľska boli zastúpení predstaviteľmi poľskej vlády, vedeckej komunity a členmi mimovládnych organizácií.

Pracovníci TPN odprezentovali mobilné odchytové zariadenie na medveďa.

Zo Slovenskej strany jednania sa zúčastnili pracovníci rezortu životného prostredia a pôdohospodárstva ich odborných organizácií a samospráv. Za Správu TANAPu sa konferencie zúčastnil Ing. Pavol Majko.

Stretnutie bolo prvým veľkým impulzom k dialógu o problémových záležitostiach cezhraničnej spolupráce pri ochrane veľkých šeliem.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________