Hlaváčik jarný

Príroda sa konečne zobudila z dlhého zimného spánku. Jej prebúdzanie nebolo postupné ako po iné roky, ale nástup vegetácie sa udial obrovským skokom. Konečne po jednotvárnej snehovej belobe, ktorá dlhú dobu prikrývala krajinu sa lúky sfarbujú od kvitnúcich druhov.

Hlavne jarné kvety, ktoré ako prvé vykúkajú z ešte suchej trávy pritiahnu pohľad okoloidúcich. Jedným z týchto druhov je aj hlaváčik jarný (Adonis vernalis). Svojimi veľkými žltými kvetmi upúta už z diaľky. Napriek tomu, že sa jedná o druh, ktorý rastie hlavne v xerotermných trávnatých spoločenstvách nížin a pahorkatín v panónskej oblasti, pri Poprade dosahuje severnú hranicu rozšírenia na Slovensku. Severne a severozápadne od obce Hôrka rastie tento druh izolovaný od súvislého výskytu v Slovenskom krase a južnej časti Slovenska v počte niekoľko stoviek jedincov.

Ak sa teda počas jarných prechádzok vyberiete do okolia Hôrky, žltnúce sa trsy veľkých kvetov určite neprehliadnete. Majte však na pamäti že ide o zraniteľný a vzácny druh našej prírody, ktorý nie je dovolené trhať alebo vykopávať. Spoločenská hodnota jedného kvetu je stanovená na 49,79 €.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________