Škola v prírode

Na týždenný pobyt do penziónu Horec v Liptovskon Jáne sa deti zo ZŠ na ul. Dostojevského v Poprade zabývali v krásnom prostredí Liptova. Táto škola má niekoľko ročnú dobrú spoluprácu v oblasti environmentálnej výchovy so Správou TANAPu v Tatranskej Štrbe. Množstvo aktivít i tento krát pre deti pripravila M. Proháczková, ktorá žiakom podala okrem iného aj informácie o Návštevnom poriadku TANAPu, faune a flóre. Deti sa zúčastnili kvízu o najstaršom národnom parku. Ich vedomosti boli na prekvapenie veľmi dobré. Aktivity a hry v prírodnom prostredí sa veľmi páčili deťom , ale aj pedagógom. Správa TANAPu žiakom venovala pekné propagačné materiály.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________