Špeciálna škola - prednáška

Dňa 13. 5. 2013 zavítali na pracovisko Správy Tatranského národného parku žiaci zo Spojenej základnej školy J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši. Akcia sa uskutočnila ku príležitosti nastavajúceho dňa národných parkov. Na prednáške sa zúčastnilo približne 130 detí s pedagogickým dozorom, medzi ktorými boli aj zdravotne hendikepované deti v doprevádzané rodičmi. Veľkú radosť z prednášky mali aj imobilné deti, ktoré sme vyniesli na invalidných vozíkoch do prednáškovej miestnosti. Deti si zo záujmom vypočuli prezentáciu o Tatranskom národnom parku, po ktorej nasledoval film – „Zhovorčivý sedmospáč“ o glaciálnom relikte tatier svišťovi vrchovskom tatranskom. Po ukončení prednášky nám deti poďakovali veľkým potleskom, čím celému kolektívu správy Tatranského národného parku urobili radosť.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________