Poniklec jarný v Tatranskom národnom parku

Poniklece patria medzi prvé jarné kvety, ktoré sa objavujú hneď po roztopení posledného snehu. Na Slovensku ich rastie viacero druhov a okrem výskytu vo voľnej prírode sa umelo vysádzajú a pestujú v skalkách.

Na území Tatranského národného parku ich rastie viacero druhov. V podhorí Vysokých Tatier a v Západných Tatrách je možné obdivovať poniklec slovenský. Počas letných turistických výstupov určite natrafíte na poniklec biely, ktorý svoj domov našiel v alpínskych polohách našich veľhôr. Okrem týchto bežnejších druhov v tomto období kvitne vzácny poniklec jarný. Vo výškach nad 2000 m.n.m., nad miestami, kde sa ešte stále drží sneh, prežíva na svahoch otočených do slnka. Modrofialový až ružový, vo vnútri belavý zvonkovitý kvietok so žltým stredom sa vyskytuje iba na niekoľkých lokalitách, pričom celkový počet kvitnúcich jedincov nepresahuje 250 kusov.

V období, kedy sa doliny a hrebene Tatier sprístupnia širokej verejnosti, o prítomnosti tohto vzácneho obyvateľa svedčia už iba listy a farebne nevýrazné chlpaté nažky (plody). Viaceré z lokalít sú pritom počas letných mesiacoch bežne navštevované turistami, keďže ich okrajom, alebo priamo cez ne vedú turistické chodníky. Buďte preto počas návštev vo vysokohorskom prostredí disciplinovaní, nepohybujte sa mimo vyznačených trás, aby nedochádzalo k zašľapávaniu druhov, ktoré v letnom období už neupútajú svojím kvetom. Jedným z týchto druhov, ktorý je na pokraji vyhynutia a v našej prírode je kriticky ohrozený je aj spomínaný poniklec jarný.