Výrub stromov okolo turistických chodníkov

Ako počas predchádzajúcich dvoch rokov, tak aj v tomto roku sa budú na turistických značených chodníkoch na území Tatranského národného parku spiľovať suché, podkôrnym hmyzom napadnuté stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie návštevníkov. Odborné posúdenie a vyznačenie stromov, ktoré budú spílené vykonali pracovníci Správy TANAPu.

Sanačné práce začali začiatkom minulého týždňa na žltom značenom chodníku z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom (okolo asfaltovej cesty na Sliezsky dom). V tomto roku by sa malo začať s výrubom suchárov aj na turistickom chodníku, ktorý vedie na Slavkovský štít (modrá značka), modrom chodníku z Tatranských Zrubov smerom do Velickej doliny, taktiež boli na sanáciu vyznačené stromy na žltom chodníku zo Zbelova smerom na Batizovské pleso a výrub sa bude dokončovať aj na zelenom chodníku z Tatranskej Polianky na Velické pleso, kde sa výrub už realizoval aj minulý rok. V priebehu júna vyznačia pracovníci Správy TANAPu ešte ďalšie sucháre okolo frekventovaných turistických chodníkoch. O ktoré chodníky pôjde vás budeme včas informovať.

V čase spiľovania suchých stromov je pohyb po chodníkoch obmedzený, ale chodníky nie sú úplne uzatvorené. Časť chodníka, na ktorej prebiehajú práce bude uzatvorená na nevyhnutnú nutnú dobu tak, aby turisti na prechod týmto úsekom nečakali viac ako jednu hodinu. Keďže sa jedná hlavne o bezpečnosť vás, návštevníkov Tatranského národného parku, prosíme vás o disciplinovaný prechod týmito úsekmi, o rešpektovanie usmernení a o zhovievavosť, že plánovaná túra sa môže na týchto turistických chodníkoch o niečo predĺžiť.