Európsky deň národných parkov a Deň karpatských parkov

Správa TANAP - u V T. Štrbe a v L. Mikuláši  pripravila besedy a aktivity pre žiakov ZŠ v popradskom a liptovskom regióne pri príležitosti týchto dvoch významných a medzinárodných dní v roku. Žiaci zo ZŠ v Matejovciach navštívili lužný les - Pramenisko v T. Lomnici. Náučným chodníkom z Barčovej lúky sme spoznávali krásy tohoto územia. Deň sme vyplnili environmentálnymi aktivitami v lone tatranskej prírody. Na základných školách prebiehali besedy o Tatranskom národnom parku a národných parkoch SR,  i prednášky ku Dňu Karpatských parkov, ktoré pripravila M. Proháczková.

Taktiež pre pracovníkov Vodohospodárskeho podniku na Slovensku v Hoteli Meander v T. Štrbe sa uskutočnila prednáška o flóre a faune alpínskeho stupňa. Prezentácie sa zúčastnilo 120 poslucháčov.