Pod Tatrami rastú druhy ako na morskom pobreží

Zasolené pôdy (slaniská) vznikajú prevažne na morských pobrežiach, priamo v kontakte s morskou vodou, no môžeme ich nájsť aj na Slovensku. Hlavne v okolí výverov minerálynch prameňov dochádza k zvýšenej akumulácií solí. Zasolené pôdy osídľuje biotop karpatských travertínových slanísk, ktorý sa vyskytuje iba na Slovensku a tu iba v podtatranskom regióne (Liptov a Spiš).

Fragmenty zasolených pôd s týmto biotopom môžeme nájsť aj medzi obcami Gánovce a Hôrka. Osídľujú ich druhy, pri ktorých je už z názvu zrejmé že sú na takéto podmienky prispôsobené a sú viazané na zasolené pôdy. Tak aj pod Tatrami môžeme nájsť druhy, ktoré rastú na morskom pobreží - sú nimi napríklad sivuľka prímorská (Glaux maritima), skorocel prímorský (Plantago maritima), barička prímorská (Triglochin maritima) a mnohé ďalšie. Okrem typických slanomilných druhov tu nájdeme aj druhy vlhkomilné a vápnomilné. Spolu s nimi tu môžeme pozorovať aj zástupcov z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) – vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) či vstavačovec strmolistý (Dactylorhiza incarnata). Viacero z tu rastúcich rastlinných druhov je ohrozených a vyžadujú si prostredníctvom ochrany vhodného biotopu našu ochranu.

Biotop karpatských travertínových slanísk je skôr druhovo chudobný, neupúta svojou farebnosťou kvitnúcich rastlín, no umožňuje u nás prežívať druhom, ktoré by na Slovensku, ako vnútrozemskom štáte bez prístupu k moru, nemohli existovať.