Slovenský rekord

Štátna ochrana prírody SR sa zapísala do knihy Slovenských rekordov, pri príležitosti Dňa Životného prostredia, ktorý sa oslavuje 5. júna. Rekord sa niesol pod heslom " Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach". Pracovníci Správy TANAPu sa tiež podieľali svojou účasťou na zvýšení počtu tohto rekordu. Spišskoteplické slatiny navštívili žiaci zo ZŠ a MŠ v Spišskej Teplici, kde ich M. Proháczková oboznámila s touto významnou lokalitou.

Na území TANAP - u sa stretli žiaci zo ZŠ v D. Smokovci, kde sa im venovali pracovníčky Ing. K. Žlkovanová PhD.a Ing. M. Hančinská. Počas dňa žiaci spoznali mnoho aktivít v prírodnom prostredí.Správa TANAP - u svojou účasťou a žiakmi prispela do Slovenského rekordu s počtom žiakov 174.

Celkove sa na vytvorení rekordu zúčastnilo 3276 detí.