Lúky sa zmenili na rozkvitnutú záhradu

Leto je v plnom prúde a lúky sa sfarbili kobercom pestrofarebných kvetov. Na mnohých miestach to vyzerá ako v najkrajšej rozkvitnutej záhrade. Aj druhy sú podobné. Napríklad bežne pestovaný kosatec, ktorý bol vyšľachtený do rôznych farieb a veľkostí má svojho príbuzného aj vo voľnej prírode – v podhorí Tatier je ním kosatec sibírsky (Iris sibirica).

Aj keď jeho kvety sú v porovnaní so šľachtenými exemplármi menšie, príbuznosť s kosatcami zbadá aj laik. Vysoké, modro sfarbené kvety upútajú už z diaľky. Na vlhkých lúkach rastie už iba na niekoľkých lokalitách. Vhodných miest pre jeho existenciu ubúda hlavne vplyvom odvodňovania podmáčaných častí lúk a ich melioráciami. Na niektorých lokalitách prežíva iba v niekoľkých trsoch a iba s pár kvitnúcimi jedincami. Najbohatšia populácia, z ktorej sú aj ilustračné fotografie sa nachádza mimo turistických trás na rozhraní lesných komplexov a poľnohospodársky využívanej krajiny.

Jeho početnosť vo voľnej prírode sa znížila natoľko, že bol vyhlásený za zákonom chránený druh národného významu a spoločenská hodnota jedného kvetu bola vyčíslená na 36,50 €.