Nelegálny zber lesných plodov pokračuje aj v roku 2013

V letnom období je každoročné dozrievanie lesných plodov v našom najstaršom a najvýznamnejšom národnom parku spojené s ich hromadným a opakovaným zberom v miestach, kde to nie je povolené. Zákaz platí predovšetkým v 4. a 5. stupni ochrany, čiže v národných prírodných rezerváciách a v prírodných rezerváciách, ktorých prioritou je zachovanie pôvodnej biodiverzity a ochrany rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, ktoré sa v nich nachádzajú. V 3. stupni ochrany môžu zber lesných plodov realizovať iba vlastníci pozemkov.

Na lesné plody je odkázané veľké množstvo živočíchov. Ich zber preto nesúvisí len s tým, že živočíchy prichádzajú o prirodzenú potravu, ale zberačmi sú často vyrušované, čo má za následok ich pravidelný a opakovaný výskyt v blízkosti obývaných častí podtatranského regiónu, kde sa napríklad nachádza alternatívna a zároveň aj neprirodzená potrava ľudského pôvodu (poľnohospodárske plodiny, odpadky a pod.).

V roku 2013 Správa TANAP-u spoločne s vlastníkmi pozemkov zrealizovala niekoľko akcií, ktoré boli zamerané predovšetkým na nelegálny zber lesných plodov. V mnohých situáciách sme museli spolupracovať s aj políciou SR, nakoľko sme vychádzali z praktických skúseností, kedy zaznamenávame množiace sa prípady porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny i iných platných právnych noriem, pričom výnimkou nie sú ani verbálne útoky na našich strážcov. Pri organizovaní takýchto akcií vnímame spoluprácu s políciou SR veľmi pozitívne, no nie len z pohľadu represie, ale predovšetkým z pohľadu následnej prevencie a osvety. Informácia pre tých, ktorí opakovane a pravidelne porušujú zákaz zberu – akcie budeme organizovať až do začiatku jesene.