Návrat mladej orlice

Dravé vtáky sú na vrchole pyramídy mimoriadne pestrého vtáčieho sveta, v priebehu evolúcie dosiahli úžasné pohybové a lovecké schopnosti. Charakterizuje ich vynikajúci zrak, rýchly let a podmanivá krása.

Z hľadiska ochrany prírody patria všetky medzi prísne chránené, a aj preto im pracovníci štátnej ochrany prírody venujú zvýšenú pozornosť, predovšetkým v období hniezdenia, starostlivosti o mláďatá, až do doby ich úspešného vyletenia z hniezd. Stáva sa, že prvý let u niektorých mláďat nedopadne dobre, tak ako sa to stalo orliemu mláďaťu, ktoré bolo nájdené neďaleko svojho hniezda slabé, vysilené, ale bez zranenia. Mláďa bolo ihneď prevezené do Rehabilitačnej stanice v Zázrivej. Po dvoch týždňoch intenzívnej starostlivosti sa mláďa (orlica) dostatočne zotavilo a mohlo byť navrátené späť do svojho rodiska.

Mladá orlica bola do svojho rodného kraja vypustená dňa 2. augusta 2013. Ihneď po vypustení zamierila ku svojmu hniezdu. Na chvostové pero jej z projektu schváleného v rámci česko-slovenskej spolupráce na ochranu orla skalného bola pripevnená vysielačka. Odteraz jej pohyb budú pravidelne monitorovať pracovníci Správy TANAP-u.