Memorandum o spolupráci

Zástupcovia  Slovenských elektrární, člen skupiny ENEL, Správy TANAPu a Klubu slovenských turistov podpísali v utorok 24. septembra v Starom Smokovci spoločné Memorandum o spolupráci. Správa TANAPu spolupracuje so Slovenskými elektrárňami, a.s. od roku 2007.  Za obdobie skoro sedem rokov sa s finančnou podporou  ENEL  podarilo v Tatranskom národnom parku zrealizovať niekoľko zaujímavých projektov. Posledným z nich je projekt sledovania aktivity a ťahu orla krikľavého na jeho ceste na zimovisko do Afriky. Na spoločnom stretnutí, aj za účasti médií, prezentovali zástupcovia TANAPu, ako aj zástupcovia Klubu slovenských turistov doposiaľ zrealizované projekty. Výsledkom stretnutia bolo potvrdenie rozvoja spolupráce v ďalšom období podpisom Memoranda. V stredu 25. septembra stretnutie pokračovalo znovuotvorením Chaty pod Rysmi, ktorej Slovenské elektrárne v rámci Ekologizácie vysokohorských chát prispeli na akumulačné batérie a konštrukciu pre fotovoltické panely. Podporou využívania čistej energie na vysokohorských chatách v Tatrách  došlo za posledné roky k nemalej úspore emisií CO2. Vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, môžeme sa teda spolu tešiť na ďalšie zaujímavé projekty.