Čisté hory 2013

Poslednú septembrovú sobotu sa uskutočnil na celom území TANAP už 35. ročník akcie Čisté hory. Čisté hory sú podujatím zameraným na čistenie tatranských dolín po ukončení letnej turistickej sezóny. Akciu organizujú ŠL Tanapu v spolupráci so Správou Tatranského národného parku. Strážcovia S TANAP u zabezpečili čistenie južných dolín v Západných Tatrách. Najväčšiu účasť na čistený dolín mali návštevníci zo Slovenska, potom nasledovali Česko, tiež sa zapojili turisti z Poľska. Medzi návštevníkmi hôr akcia mala kladnú odozvu, o čom svedčí, že len veľmi málo oslovených turistov sa nezapojilo zapojiť do tejto akcie. Celkove 1505 účastníkov kde nie sú započítaní organizátori bolo vyzbierané 510 kg odpadu.

Enel tiež pomáhal

Akcie čisté hory sa zúčastnili aj pracovníci Slovenských elektrární člen skupiny Enel. V Tatranských Matliaroch boli na jednotlivé úseky rozdelení do troch skupín. Rozdali sa im vrecia, rukavice a pod vedením profesionálnych strážcov Správy TANAPu sa rozišli na jednotlivé chodníky. 

Prvá skupina pod vedením strážcu Ladislava Svocáka v počte členov 26 sa presunula do Tatranskej Kotliny kde vyčistili chodník na chatu Plesnivec. Druhá skupina kde sa prihlásil len jeden účastník so strážcom Petrom Vravníkom vyčistila územie popod lanovkou na Skalnaté pleso. Tretia skupina o počte 13 členov vyzbierala odpad od Tatranských Matliarov po Šalviový prameň . Tu sa od skupiny odčlenilo 5 účastníkov, ktorí smerovali na Biele pleso a odtiaľ v čistení chodníka pokračovali na chatu Plesnivec. Vyzbieraná bola tiež Dolina Kežmarskej bielej vody s návratom do Tatranských Matliarov. V tomto úseku sa vyzbieralo 10 vriec odpadu.