Kamzíky v Tatrách sa sčitujú už 56 rokov

Pekné, teplé, slnečné počasie dňa 22. októbra umožnilo pracovníkom Správy TANAP-u, Štátnych lesov TANAP-u, Tatrzańskego Parku Narodowego a členom stráže prírody, ktorí sa zúčastnili každoročne realizovaného (už od roku 1957) sčítania kamzíkov, úspešne zmapovať a zaznamenať počet kamzíkov na celom území Tatier. Oproti minuloročnému jesennému sčítaniu počet opäť narástol, a to o 90 jedincov. Na celom území Tatier bolo napočítaných 1186 kamzíkov, z toho 158 capov, 326 kôz, 170 tohtoročných mláďat, 80 minuloročných mláďat a 452 jedincov nebolo identifikovaných.

Na slovenskej stane Tatier to bolo 872 jedincov, z toho capov bolo 115, kôz  237, tohtoročných mláďat 118, 64 minuloročných mláďat a 338 neidentifikovaných jedincov. Sčítanie potvrdilo nárast populácie kamzíka tatranského. Nikdy v histórii nebola početnosť kamzíkov taká vysoká.