Lykovec voňavý poteší nielen oko, ale aj nos.

S pribúdajúcimi teplými dňami rozkvitajú ďalšie druhy rastlín. Jednou z nich je aj vzácny poliehavý kríček lykovec voňavý (Daphne cneorum). Ako už meno napovedá, jeho kvety omamne voňajú. Sladká opojná vôňa sa šíri v tomto období na svetlých, teplých okrajoch borovicových lesov. Bez prítomnosti kvetov je tento druh ľahko prehliadnuteľný, v čase kvitnutia však okrem vôni upúta drobnými ružovými kvietkami. Často vytvárajú ružové voňavé vankúšiky.

Je to teplomilný druh, ktorý sa u nás vyskytuje takmer na severnom okraji svojho výskytu. Severnejšie sa nachádza iba na juhozápadnom okraji Poľska a na Ukrajine. Lykovec voňavý je vzácnym druhom a v podhorí Tatier rastie iba v dvoch územiach. Je zaradený v Červenom zozname ohrozených rastlín Slovenska ako druh ohrozený a spoločenská hodnota bola stanovená na 26,55 €.

Aj pri lykovci voňavom platí, že odniesť z prírody si ho môžete iba na zábere vo fotoaparáte. Pri prechádzkach prírodou Vám želáme veľa vizuálnych, ale aj čuchových zážitkov.