Svište v Belianskych Tatrách

Konečne sme sa dočkali pozitívneho výsledku po reštitúcií svišťov. V tomto roku po zimnej hibernácii bolo zistené, že v Belianskych Tatrách máme o jednu rodinu svišťov viac, je to historická udalosť, na ktorú sme čakali šesť rokov.

V roku 2008 bol realizovaný projekt na záchranu svišťa vrchovského tatranského "Reštitúcia svistov do Belianskych Tatier". Projekt trval tri roky, postupne boli svište odchytené v Západných Tatrách a vypustené v Belianskych Tatrách. Svište tvorili stabilnú populáciu - rodiny, za celé obdobie neboli vytvorené kolónie. Na jar pri pravidelnom monitoringu populácie bolo zistené, že v území pribudla jedna rodina, čo je znakom toho, že svište v Belianskych Tatrách sa rozrastajú. Za celé obdobie po reštitúcií bolo v Belianskych Tatrách  narodených 38 mláďat svišťov.