Zníženie požiarneho rizika v okolí turistických chodníkov

Mesto Vysoké Tatry v tomto roku získalo dotáciu z Environmentálneho fondu na realizáciu opatrení znižujúcich riziko vzniku požiarov v okolí turistických chodníkov. Jedná sa o chodníky, v ktorých bezprostrednom okolí boli v minulých rokoch spílené sucháre kvôli bezpečnosti turistov a návštevníkov Tatranského národného parku. V tohtoročnej sezóne sa opatrenia realizujú na žltom turistickom chodníku (ceste) vo Velickej doline. Zníženie požiarneho rizika spočíva v spracovaní a zoštiepkovaní spílenej drevnej hmoty a rozprestretí tenkých vrstiev drevnej štiepky do okolitých lesných porastov a na miesta s terénnymi nerovnosťami a depresiami. Práce budú prebiehať aj počas letnej turistickej sezóny. Z dôvodu, že lokalita je turisticky vyhľadávaná práce budú organizované tak, aby turisti a návštevníci boli čo najmenej prebiehajúci prácami ovplyvnení. Napriek tomu žiadame návštevníkov Tatranského národného parku, ktorí majú namierené na Sliezsky dom, aby rešpektovali značenie a pokyny zhotoviteľa prác.