Jarné sčítanie kamzíkov v Tatrách

Jarné sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), ktoré každoročne začiatkom leta realizujú pracovníci Správy Tatranského národného parku, Štátnych lesov TANAP-u, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Mestských lesov Spišská Belá a členovia dobrovoľnej stráže prírody potvrdilo stabilitu populácie nášho vzácneho chráneného druhu.

Sčítanie sa uskutočnilo dňa 17. júna 2015. V celých Tatrách sme napočítali 1107 kamzíkov, čo je oproti minulému jarnému sčítaniu o 125 jedincov menej. Menší počet napočítaných kamzíkov oproti minulému roku spôsobilo pravdepodobne nepriaznivé počasie. V deň sčítania boli na končiaroch Tatier priam zimné podmienky, námraza a silný nárazový vietor. I napriek tomu, že celkový počet spočítaných kamzíkov je nižší, potešiteľný je zaznamenaný počet tohtoročných mláďat, a to 140. Jarné sčítanie je zamerané predovšetkým na zistenie počtu novonarodených mláďat.

Celkom bolo na slovenskej strane napočítaných 823 kamzíkov, z toho 95 mláďat. Na poľskej strane 284 kamzíkov z toho mláďat bolo 45.

Výrazný nárast populácie kamzíka tatranského zaznamenávame v ostatných troch rokoch. Kritické z hľadiska jeho početnosti boli najmä povojnové roky a roky 1998 – 2000, kedy stavy kamzíka v Tatrách poklesli pod 200 kusov.