Lesné plody sú veľké pokušenie

Prečo nemôže lesné plody v národnom parku zbierať každý? Maliny, jahody, huby, čučoriedky a brusnice sú obľúbené lesné plody. Sú chutné, obsahujú veľa cukru a vitamínov, potom prečo nie..? Pre ľudí sú to lahôdky, ktoré spestrujú jedálny lístok, ale pre tunajšie živočíchy znamenajú nenahraditeľný zdroj potravy. Mnohé tatranské živočíchy aj vďaka lesným plodom dokážu prežiť nástrahy, ktoré im pripraví tunajšia zima.

Ktorým živočíchom zberom lesných plodov odnášame z lesa potravu? Od začiatku leta do neskorej jesene sú lesné plody neodmysliteľným zdrojom potravy väčšiny zvierat. Lesné plody konzumujú rôzne hlodavce, holniak, hlucháň, jariabok, medveď, kamzík, svišť a mnohé ďalšie. V dnešnej dobe je zber lesných plodov veľmi obľúbený, no najčastejšie sú prípady ich zberu za účelom predaja. Pri takomto zbere ignorancia a bezohľadnosť človeka nepozná hranice, pretože mnohé lokality sú vyzbierané do poslednej bobule a v lese zostáva po zberačoch len spúšť a často krát aj odpadky. Zvieratá sú potom nútené hľadať si náhradný zdroj potravy, čo ich vedie k tomu, že častejšie ich pozorujeme na poliach, na ktorých spôsobujú poľnohospodárom každoročne sa opakujúce škody. V Tatrách je tento problém najviac viditeľný pri medveďoch, pretože tieto z roka na rok nachádzajú v lese menej lesných plodov, čo vedie tieto zvieratá k tomu, aby si nedostatok prirodzenej potravy kompenzovali na poľnohospodárskych kultúrach, včelstvách a navštevovaním nezabezpečeného komunálneho odpadu. Nedostatok prirodzenej potravy je jedna z podmienok pre „vznik synantropných medveďov“.

Čo na to zákon? Na území TANAP-u podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je zakázaný zber lesných plodov. Lesné plody môžu zbierať len vlastníci pozemkov do 3. stupňa ochrany. V 4. a 5. stupni ochrany (prírodné rezervácie a národné prírodné rezervácie) nesmú zbierať ani vlastníci územia. Ostatní návštevníci sa môžu pohybovať po území národného parku len po turisticky značených chodníkoch, alebo v areáloch vyčlenených na športové aktivity. Pri porušení zákona hrozí neprispôsobivým návštevníkom bloková pokuta do 66 €, alebo riešenie priestupku príslušným Obvodným úradom životného prostredia. Pokuta je vymáhateľná súdne aj exekučne. Aj v tomto roku profesionálni strážcovia Správy TANAP-u v spolupráci s dobrovoľnou strážou prírody a vlastníkmi jednotlivých tatranských dolín kontrolovali lokality, ktoré sú „touto činnosťou“ neprispôsobivými občanmi hojne navštevované. V mnohých prípadoch pri zásahoch proti nájazdom komerčných zberačov pomáhala aj polícia. Policajti za nelegálny vjazd na lesné cesty udelili blokové pokuty. Taktiež bolo niektorým zberačom odobrané náradie na zber lesných plodov. Kontroly nelegálneho zberu lesných plodov a nelegálnych vjazdov bude v tomto roku aj naďalej pokračovať.,

 

Zberači lesných plodov v Račkovej doline

 Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________