Pre vybrané maloplošné chránené územia sa spracovali Programy starostlivosti

V rámci projektu ŠF 131 PS „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000“ bolo spracovaných 18 programov starostlivosti o vybrané územia európskeho významu. Jedná sa prevažne o územia, ktoré nie sú v prekryve s existujúcou sieťou chránených území, alebo sú s ňou v prekryve iba v určitej časti. Pre tieto územia boli v programoch starostlivosti stanovené rámce obhospodarovania, podmienky a spôsob využívania územia tak, aby sa naplnili ciele ochrany, ktoré spočívajú hlavne v udržaní alebo zlepšení stavu biotopov a biotopov druhov, ktoré tvoria predmet ochrany chráneného územia. Spracovaním programov starostlivosti však naša práca ani zďaleka nekončí. Nasledovať budú stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, predstavenie a rozdiskutovanie spracovaných programov starostlivosti, ich dopĺňanie, nadväzovanie spolupráce a hľadanie spoločných riešení. Až potom budú môcť byť programy starostlivosti schválené a bude sa podľa nich územie využívať nasledujúcich 30 rokov.

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Kriváň

krivan

Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 

Hniezdo LM

001024 000309

 

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

 

Bociany - Demänová

1896

 

Bociany - Lisková

55

 

Bociany - Pribylina

prib

 

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1068
CelkovoCelkovo4096584

Reklama

 

kukaj logo6

ropk