Environmentálna výchova počas roku 2015

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe prostredníctvom svojich pracovníkov každoročne navštevuje žiakov všetkých vekových skupín, od materských škôl až po vysoké školy. Pripravuje besedy v školských kluboch, školách prírody, letných táboroch, domovoch dôchodcov a sociálnych služieb, pri príležitosti rôznych festivalov, ako napríklad Festival Dúbrava, Hory a mesto, Festival horských filmov, Eko-top film, ale i konferenciách, návštevách v Infocentre v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a podobne. V rámci významných  svetových dní v roku v  rezorte Ministerstva životného prostredia pripravujeme besedy pre žiakov i verejnosť v podtatranskej oblasti i na Liptove. Na ochranársku tematiku každým rokom ponúkame tisíckam poslucháčov zaujímavé besedy, ktorým sa venujú naši pracovníci, mnohokrát na úkor svojho voľného času. V tomto roku Správa TANAPu v Tatranskej Štrbe pripravila viac ako 200 besied, s celkovým počtom poslucháčov, ktorí prevýšili hranicu desať tisíc dvesto. V septembri 2015 Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe v spolupráci so ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. v Poprade sprístupnila žiakom a verejnosti Environmentálnu učebňu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Autorkou učebne je Martina Proháczková, ktorá

počas troch mesiacov privítala v týchto priestoroch viac ako 1200 žiakov a pedagógov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Environmentálnu učebňu poctil svojou návštevou i minister školstva SR Juraj Draxler. Veríme, že práca pracovníkov Správy Tatranského národného parku v rámci environmentálnej výchovy bude i v budúcnosti osožná pre všetky vekové skupiny.