Na Popradskom rašelinisku sa rozozvučali motorové píly

Vo štvrtok 28.1.2016 sa začali práce na Popradskom rašelinisku, ktoré pomôžu zachrániť a udržať toto unikátne územie. Popradské rašelinisko sa nachádza priamo v intraviláne mesta Poprad a je domovom množstva vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Môžeme spomenúť celú plejádu mäsožravých druhov rastlín, bohaté populácie orchideí, či vzácnych vážok.

Práce budú pozostávať z odstránenia krovín a mladých drevín, ktoré odoberajú z územia veľké množstvo vody, čím ho postupne presušujú. Pri ponechaní územia bez starostlivosti by postupne zarástlo a rašeliniskové druhy by postupne vymizli. V zimnom období sa odstránia aj suché porasty trstiny, ktoré zaberajú nevyužívané plochy. Vo vegetačnom období sa tieto časti ešte raz prekosia, čím sa zabezpečí aspoň prvotná starostlivosť, v ktorej by sa malo pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Veríme, že spoločne sa nám podarí zachovať túto zelenú plochu v objatí mestskej výstavby.