V Tatrách pribudli nové búdky pre sovy

Všetky druhy sov sú dôležitou súčasťou ekosystémov a ako takmer vrcholoví predátori svojou prítomnosťou indikujú jeho správne fungovanie. Vzhľadom na úbytok hniezdnych možností, najmä dutín v kmeňoch starých stromov sa stávajú stále zriedkavejšími. Vo Vysokých Tatrách začiatkom januára 2016 strážcovia Správy TANAP-u nainštalovali sedem hniezdnych búdok  pre malé sovy (kuvik kapcavý, kuvičok vrabčí) a jednu polobúdku  pre sovu dlhochvostú , ktorú poskytli zamestnanci z Ochranného obvodu Štrbské Pleso. Búdky sú inštalované v lesných porastoch s výskytom dutinových hniezdičov a zároveň na lokalitách s úbytkom hniezdnych možností po spracovaní kalamity. Konštruované boli z drevených dosiek a založené zhruba vo výške päť metrov. Výletové otvory sa orientovali na východ až juhovýchod tak, aby sa prevládajúce vetry opierali o zadnú stranu.  Aby sa búdka ako umelá hniezdna náhrada nezdala hniezdičom príliš neprirodzená, bol na jej dno vložený prírodný materiál z okolia (hrabanka, koncové časti vetvičiek zo smreka a pod.).  Akcia prebehla pred očakávaným tokom a párením sov a v nasledujúcom období budú búdky pravidelne kontrolované v rámci výskumnej úlohy – monitoring dutinových hniezdičov v TANAPe.