Ďalšia web kamera v zimnom období, tentokrát zamierená na dravce

Správa TANAP-u  nainštalovala už piatu „zimnú“ web kameru v podtatranskej prírode. Zima ešte nekončí, očakávame že pod Tatrami ešte poriadne prituhne, vtedy dravce dostanú  dobrý apetít. Po technickej stránke ďalší náročný projekt živej kamery v zimných podmienkach začína prevádzku. Zariadenie sa nachádza mimo obývanej zóny vo voľnej prírode v tvrdých podtatranských klimatických pomeroch, ktoré budú vplývať aj na celé technické vybavenie. K realizácii projektu bolo potrebných niekoľko súhlasov od dotknutých organizácií.  Veľká pozornosť bola venovaná úsiliu  na zabezpečenie systému proti poškodeniu prípadnej krádeži systémom „kamera stráži kameru“,  s využitím fotopascí. Nainštalovaním  ďalšej zimnej web kamery si okrem dravcov v akcii môžeme pozrieť aj aktuálne počasie na Liptove. Nechávame všetko na prírodu, ktorá nám vždy prichystá nejedno prekvapenie. Návnada používaná pre dravce bola zozbieraná z úhynov zveriny na cestných komunikáciách, ktoré sa do začiatku projektu uskladnili v mraziacich boxoch. So živými prenosmi z vtáčich krmítok,  rýb z tatranských vôd  a s dravými vtákmi na Liptove sa návštevník našej stránky môže zoznámiť na našej stránke www.spravatanap.sk alebo www.kukaj.sk.