Bohatá úroda v Tatrách

Kvety na smreku, ktorý je najrozšírenejšou drevinou v Tatrách, v minulom roku bohato zakvitli. V zimnom období z dozretých šišiek postupne vyletujú semená. Príroda je v tomto ohľade naozaj štedrá a od nepamäti  sa produkciou lesných semien nepretržite stará o zachovanie lesa. Semená lesných drevín sú tiež významným zdrojom potravy hlavne pre vtáky, veverice alebo drobné hlodavce. Z vtákov je ozajstným majstrom pri vyberaní semien zo šišiek krivonos smrekový. K semenám sa dokáže dostať vďaka obojstranne zahnutému zobáku, ktorým najprv prestrihne krycie šupiny na šiške. Z jedného zarodeného smreka sa do okolitého lesa dostanú tisíce okrídlených semien, z ktorých na jar vyklíčia malé semenáčiky. Pokiaľ majú dostatok svetla a vlhkosti môžu vyklíčiť a rásť aj v drsnom a chudobnom prostredí, na machu, rozkladajúcom sa dreve alebo v strmých skalách. V prirodzených podmienkach, kde do vývoja lesa nezasahuje človek, sa budú musieť presadiť v silnej konkurencii o svetlo, vlahu, pôdu a živiny. Ich odolnosť bude skúšať vietor, sneh, mráz, sucho, výkyvy počasia alebo podkôrny hmyz. Prežijú len tie najsilnejšie a o niekoľko desaťročí budú môcť  odovzdať svoje gény ďalšej generácii lesa.