CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992. Pri tejto príležitosti Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe pripravila pre žiakov základných škôl v Poprade a okolí besedy spojené s prezentáciami, kde sa žiaci mali možnosť dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o voľne žijúcich živočíchoch i voľne rastúcich rastlinách, ktoré i na Slovensku sú zapísané do zoznamu CITES podľa ich stupňa ohrozenia. Martina Proháczková zo Správy TANAP-u zaujímavou formou vysvetlila žiakom, že i neznalosťou či neopatrnosťou si môžeme znepríjemniť záver dovolenky, pokiaľ si pribalíme do batožiny suveníry, ktoré sa nemôžu vyvážať z danej krajiny. I darček zo slonoviny, alebo mušľa od mora nám môžu na hraničnom prechode narobiť veľké nepríjemnosti.