Online kamera na hniezdisku havranov

Po prvý krát Správa TANAP-u  a firma Profi-net namierili svoje kamery  na hniezda havrana poľného v Liptovskom Mikuláši. Toľkokrát ľuďmi zatracovaný havran, patrí medzi najinteligentnejšie spevavce z čeľade krkavcovitých vtákov. Dokážu sa napríklad naučiť rozprávať,  pochopiť význam slov a ešte vyviesť kadejaké kúsky. Vedci zistili, že si dokážu zapamätať ľudské tváre a riešiť niektoré zložité situácie, ako napríklad dostať ťažko dostupnú potravu z fľaše pomocou paličky či šnúrky.  Niektorí ľudia žijúci v blízkosti havranov sa sťažujú na jeho hlasité zvukové prejavy a trus, ktorý po sebe zanecháva. Hniezdia v kolóniách, kvôli lepšej obrane pred prirodzenými predátormi a aj preto ich najčastejšie vídavame  v blízkosti ľudí. Málokto si však uvedomuje, akú dôležitú úlohu má tento druh v prírodnom ekosystéme. Živia sa prevažne rastlinnou potravou, ale aj hmyzom a menšími stavovcami, napríklad aj malými hlodavcami. Podľa najnovších výskumov však havrany likvidujú v blízkom okolí aj odpadky a všadeprítomné exkrementy našich domácich miláčikov: psov a mačiek - jednoducho po nás trochu upracú. Havranie hniezda  s obľubou využívajú aj sokoly myšiare alebo myšiarky ušaté ako typickí konzumenti hrabošov poľných. Venujme im  teda, aspoň na chvíľu trochu pozornosti, nedívajme sa na nich ako na nepriateľov, ale skúsme sa o nich dozvedieť prostredníctvom našich kamier o čosi viac.