Spoločná pomoc bocianom bielym

Bociany biele sa v týchto dňoch postupne vracajú zo zimovísk na svoje tradičné hniezdiská. Svojou prítomnosťou a príkladnou starostlivosťou o potomstvo si od nepamäti získavajú priazeň obyvateľov slovenských miest a obcí. Bociany biele v minulosti hniezdili hlavne na slamených strechách dreveníc alebo v rázsochách starých listnatých stromov. Už vtedy sa im ľudia snažili pomôcť tým, že na stromy a strechy budov upevňovali drevené kolesá, ktoré slúžili ako hniezdne podložky a uľahčovali bocianom stavanie hniezd.

Pracovníci Správy TANAP-u vo svojom kompetenčnom území pravidelne monitorujú hniezdiská bocianov bielych a v prípade problémových hniezd, ktoré sú umiestnené na funkčných stĺpoch elektrického vedenia, používaných komínoch alebo sú nestabilné, sa snažia situáciu vyriešiť v prospech bocianov bielych aj miestnych obyvateľov. V posledných týždňoch sme takto zlepšili hniezdne podmienky pre bociany biele v obciach Galovany, Trstené, Liptovské Vlachy a Hôrka. Zrealizovali sme prekladanie hniezd, inštalovanie zábran pre zamedzenie hniezdenia na nevhodných miestach aj osadenie hniezdnych stĺpov a podložiek. Keďže sa vo všetkých prípadoch jednalo o odborne aj technicky náročnú činnosť naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pri týchto ochranárskych aktivitách pomohli. Za spoločnú pomoc bocianom bielym si uznanie určite zaslúžia miestni nadšenci, starostovia obcí, obecné úrady aj Správa NAPANT-u, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská distribučná.