Svetový deň vody

Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro.Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav, zameraných na ochranu tejto životodarnej tekutiny. Hlavnou témou na r. 2016 je VODA A  ZAMESTNANOSŤ. Poukazuje na prepojenie vody so všetkými oblasťami života, vrátane pracovných. Tento významný medzinárodný deň si pripomenuli i žiaci materských a  základných škôl v Poprade a okolí, pre ktoré M. Proháczková, pracovníčka pre environmentálnu výchovu Správy TANAP-u v Tatranskej Štrbe pripravila besedy spojené s premietaním filmov, aktivity i praktické pozorovania vodných bezstavovcov – bioindikátorov, pomocou ktorých žiaci mali možnosť zisťovať kvalitu vody. Pozorovanie vodných živočíchov v špeciálnych lupách žiakov veľmi zaujalo, nakoľko niektoré z týchto druhov  videli po prvýkrát.

Tejto praktickej aktivity sa zúčastnili žiaci ZŠ Komenského v Poprade s počtom žiakov a pedagógov 470. Svetového dňa vody sa celkovo  zúčastnilo viac, ako 950 žiakov. Správa TANAP-u i počas takýchto medzinárodných dní kladie veľký dôraz na environmentálne vzdelávanie mladej generácie.