Vzácny machorast nájdený v Chočských vrchoch

Machorasty sú v našej prírode často prehliadané a profesionálne sa im venuje len úzka skupina odborníkov. Napriek tomu medzi machmi nájdeme vzácne a ľahko rozpoznateľné druhy a práve takým je kyjanôčka zelená (Buxbaumia viridis). Spoznáme ju podľa červenej stopky a charakteristických sýtozelených lesklých výtrusníc. Sporofyty (stopka s výtrusnicou) dosahujú výšku maximálne 15-20 mm a začínajú sa tvoriť na jeseň. Koncom jari výtrusnice dozrievaním hnednú, ich povrch sa typicky odlupuje a do okolia sa postupne uvoľnia cca 4 milióny zrelých výtrusov. Kyjanôčka zelená je druhom európskeho významu, zapísaná je v Červenom zozname ohrozených druhov rastlín Slovenska, pričom na Slovensku bola doteraz zaznamenaná len na 15 lokalitách. V porovnaní s inými rastlinami je v konkurenčnom boji o svoj prirodzený priestor slabšia a jej ohrozenie vyplýva aj z lesného hospodárenia, najmä v súvislosti s odstraňovaním mŕtvych kmeňov stromov z lesov, zo znižovania zatienenia lokalít, z vytvárania porastových okrajov a pod. 

Kyjanôčka zelená rastie v Severnej Amerike, Ázii a v Európe. U nás sa objavuje v jedľovo-bukovom a smrekovo-bukovo-jedľovom vegetačnom stupni. Z vlastného územia TANAP-u je dokladovaná z Belianskych Tatier. Práve rastie v Chočských vrchoch, pre ktoré je to v NPR Kvačianska dolina prvá evidovaná lokalita. Jej výskyt je viazaný na ležiace mŕtve rozkladajúce sa kmene, najmä smreka obyčajného a jedle bielej, zriedkavo sa objavuje aj na buku lesnom v biotopoch s dostatkom vlhkosti počas celého roka. Takéto podmienky na Slovensku v súčasnosti dokážu zabezpečiť najmä zachovalé staré prírodné lesy a pralesy, kde je dostatok mŕtveho dreva a zároveň sú v týchto lokalitách priaznivé a nenarušené vlhkostné pomery. Preto je kyjanôčka zelená považovaná za indikačný druh prírodných lesov a pralesov, teda lokalít, ktoré sú často posledným útočiskom vzácnych organizmov a sú biotopmi s veľkou rozmanitosťou živočíšstva, rastlinstva i húb a zasluhujú si tak našu zvýšenú pozornosť a ochranu.