Pozostatky doby ľadovej v PR Baba

V Prírodnej rezervácii Baba pri Svite bol aj tento rok znovu potvrdený výskyt vzácnych rastlín, pozostatkov doby ľadovej medvedice lekárskej (Arctostaphylos uva-ursi) a dryádky osemlupienkovej (Dryas octopetala). Zatiaľ sú nám známe len z malej lokality, kde rastie jeden kríček medvedice a niekoľko trsov dryádky. Rastliny sú plodiace a je predpoklad  ďalšej existencie týchto mikropopulácií na lokalite. Len niekoľko desiatok metrov od týchto glaciálnych reliktov sa nachádzajú teplomilné lesostepné druhy. 

Medvedica lekárska je nízky poliehavý krík, ktorý sa môže dožiť vraj aj 100 rokov a je veľmi podobný brusnici obyčajnej. Názov dostala z pozorovania kŕmiacich sa medveďov, ktoré obľubujú jej červené kyslé plody. Medvedica je prísne chránená rastlina a preto ju môžeme vo voľnej prírode len obdivovať.

Dryádku nazývajú botanici odborne Dryas octopetala. Pomenovanie dostala pravdepodobne podľa poľadovej doby tzv. dryasovej doby, kedy nastal ústup ľadovcov. Rodový latinský názov tejto rastliny  nesie aj meno z gréckej mytológie a vyjadruje označenie lesnej nymfy – dryády, zatiaľ čo octopetala sa vzťahuje na osem korunných lupienkov kvetu.