Jarné sčítanie kamzíka

Jarné sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), ktoré sa tento rok uskutočnilo 30. júna zrealizovali pracovníci Správy Tatranského národného parku, Štátnych lesov TANAP-u, Tatrzańskiego Parku Narodowego a členovia dobrovoľnej stráže prírody opäť potvrdilo stabilitu populácie nášho vzácneho tatranského endemitu. Na celom území TANAP-u sme napočítali 1232 kamzíkov, čo je oproti minulému jarnému sčítaniu o 125 jedincov viac a rovnaký počet ako na jar v r. 2014. V deň sčítania boli v Tatrách veľmi priaznivé poveternostné podmienky. Jarné sčítanie je zamerané predovšetkým na zistenie počtu novonarodených mláďat, ktorých celkový počet bol 165. Celkom bolo na slovenskej strane napočítaných 847 kamzíkov, z toho 87 mláďat. Na poľskej strane 385 kamzíkov z toho mláďat bolo 78.