Bradáň žltohlavý v Tatrách.

Bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus) patrí do čeľade jastrabovité (Accipitridae), podčeľaď supy (Gypinae), rod Gypaetus – bradáň ako jediný druh. 

Patrí medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie dravce. Početnosť sa odhaduje na 110 párov v Európe. Žije na Balkáne, v Pyrenejách, v Alpách, Ázií a v Afrike. Jeho potravu tvoria zdochliny. Je špecialista na kosti, ktoré nedokáže skonzumovať priamo,  rozbíja ich za letu spustením na skaly kde sa roztrieštia. Záchrana tohto veľmi vzácneho druhu prebieha aj odchovom v rehabilitačných staniciach a v zoologických záhradách, odkiaľ sú vypúšťané do voľnej prírody v Alpách a Pyrenejách. 

Cez územie Slovenska prelietava v súčasnosti mladý samec bradáňa menom Adonis, ktorý sa narodil v Ostravskej ZOO 16. februára 2014. Vypustený do prírody bol vo francúzskych Alpách v NP Grands Causses v júni 2014. Prvý signál o jeho prelete nad Slovenskom bol zaznamenaný v Západných Tatrách 19. júna 2016 vďaka satelitnej vysielačke. Trasa preletu bola cez severovýchodné Slovensko k poľským hraniciam až do Bieloruska. Odtiaľ cez Ukrajinu preletel do rumunských Karpát a späť na Ukrajinu a cez slovensko-poľskú hranicu k Tatrám. U nás bol prvý krát videný a vyfotografovaný 13. augusta 2016 v Širokom sedle v Belianskych Tatrách, kde prelietaval od Hlúpeho k Ždiarskej vidle, jeho let kopíroval severné svahy smerom k vrcholu Havran. Tento majestátny vták má rozpätie krídel väčšie oproti orlovi skalnému takmer o meter. Ďalšie prelety boli zaznamenané o tri dni neskôr nad Kopským sedlom. Posledná pozícia podľa satelitných záznamov bola z 22.augusta z Mengusovskej doliny. 

Záujemcovia môžu sledovať let samčeka Adonisa podobne ako to bolo v prípade Aničky na http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses/le-suivi-des-oiseaux