Hľadá sa glaciálny relikt – skalienka ležatá

Skalienka ležatá – drobný kríček, ktorého poliehavé konáriky nie sú vyššie ako 5 cm. Celá rastlina je prispôsobená extrémnym podmienkam v ktorých rastie. Či sú to prezimujúce listy s hrubou kutikulou, nízky poliehavý vzrast, generatívne aj vegetatívne rozmnožovanie, alebo jej schopnosť vytvárať už na jeseň pomerne vyvinuté puky, ktoré sa tak môžu na jar skôr rozviť.

V Červenej knihe sa dočítate, že sa na Slovensku vyskytuje na troch lokalitách. Dve sú v Nízkych Tatrách, tá tretia na území Tatranského národného parku. S istotou sa vyskytuje však iba v Nízkych Tatrách. Lokalitu vo Vysokých Tatrách sa nepodarilo už niekoľko rokov potvrdiť. Posledný údaj z tohto územia je z roku 1995. Ďalšie najbližšie lokality s výskytom tohto druhu sú až v 300 km vzdialených severných Alpách a ukrajinských Karpatoch.

Nestrácame však nádej, že tento druh sa na území Tatranského národného parku stále vyskytuje na mieste, kde sa ho v súčasnosti nikomu nepodarilo nájsť. V tomto našom optimizme nás utvrdzuje aj objavenie viacerých nových, či staronových druhov pre TANAP, ktoré sa tu podarilo v poslednom čase potvrdiť.