Praktická starostlivosť o chránené územia – horúci deň v Mraznici.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa vyzbrojení krovinorezmi, hrabľami a vidlami pustili do realizácie praktickej starostlivosti v chránených územiach. V niektorých územiach nám manažmentové opatrenia realizuje externá firma, no území, ktoré potrebujú starostlivosť je oveľa viac, a tak sme aj my priložili ruky k dielu. Ako prvá bola pokosená národná prírodná rezervácia Mraznica. Prechodné rašelinisko, ktoré je obklopené podmáčanými lesnými porastami sa nachádza priamo pod Gerlachovským štítom. Svoj domov tu našli chránené a ohrozené druhy ako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), nátržnica močiarna (Comarum palustre), či mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia). Najväčšou vzácnosťou  tohto územia je drobná rastlinka blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), ktorá sa na Slovensku vyskytuje už iba na pár lokalitách, na spočítanie ktorých nepotrebujete viac ako prsty na dvoch rukách. 

V rámci prác bolo územie pokosené a boli odstránené výmladky drevín. Brzdením prirodzene prebiehajúcich sukcesných procesov a potláčaním konkurenčne silnejších druhov sa zachovávajú vhodné podmienky pre existenciu vzácnych druhov, udržuje sa optimálny vodný režim a prispieva to k zachovaniu biotopu prechodných rašelinísk.

Po tomto území máme v pláne do konca roka realizovať manažmentové opatrenia aj v ďalších územiach, kde existencia vzácnych druhov závisí od pravidelnej starostlivosti o biotopy, na ktoré sú tieto druhy viazané.