Šialenica

Čučoriedka barinná sa veľmi podobá brusnici čučoriedkovej. Je to však druh vyslovene vlhkomilný, rastúci na horských rašelinách. Areál rozšírenia má v arktickom, subarktickom a miernom pásme severnej pologule. V južnejších oblastiach sa vyskytuje len v horách.

Na niektorých miestach môže rásť spoločne s brusnicou čučoriedkovou, ľudovo nazývanou aj čučoriedka. Drobné plody čučoriedky veľmi radi zbierame, no pri menej zdatných zberačoch nie je vylúčená ich zámena. Aj čučoriedka barinná má svoje ľudové pomenovanie. Bobule má čierne, modro oinovatené až čierno-modré. Plody tejto čučoriedky sú však  nejedlé a mierne jedovaté. Vďaka jej halucinogénnym účinkom bola ľudovo nazvaná ajblevánky, opilka a šialenica. V niektorých oblastiach  jej výskytu  sa jej plody používali ako halucinogén pri rituálnych obradoch. Práve z  tohto dôvodu by sme chceli upozorniť záujemcov o kúpu čučoriedok popri cestách, že nie všetko čo vyzerá ako ,,čučoriedka,, ňou skutočne aj je. Samozrejme apelujeme aj na etiku kupujúcich, aby si uvedomili, že zberom a rovnako aj kúpou lesných plodov odnášame z lesa potravu živočíchom, ktoré tam legitímne od nepamäti patria a lesné plody sú ich neodmysliteľným zdrojom potravy.

Zaujímavosťou je, že ,,šialenica,,  je jedinou živnou rastlinou húseníc zákonom chráneného  žltáčika čučoriedkového (Colias palaeno), ktorý je jeden z najohrozenejších druhov denných motýľov na Slovensku ale i  ohrozeného modráčika striebroškvrnného (Vacciniina optilete).