Výtvarné štúdiá živočíchov

V mesiaci október sa žiaci siedmych ročníkov ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade zúčastnili v rámci predmetu výtvarná výchova, štúdiou fauny Tatranského národného parku. V učebni environmentálnej výchovy mali možnosť namaľovať  vystavené živočíchy – exponáty v prírodnom prostredí. Spomínanou aktivitou a tiež prezentáciami a besedami, ktoré pripravila  Martina Proháczková, pracovníčka pre environmentálnu výchovu na Správe TANAPu, sme si pripomenuli Svetový deň ochrany zvierat. Tento deň ktorý pripadá na 4. 10. a bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov.