Smutný koniec pred zimným spánkom

Náš najbežnejší a najrozšírenejší plaz užovka obojková (Natrix natrix), môže dorásť do dĺžky až 150 cm. Dospelé jedince sú sivej, zelenkastej alebo olivovohnedej farby. Od ostatných našich hadov je rozoznateľná typickými svetlými polmesiačikmi olemovanými čiernymi pruhmi za hlavou. Vyhľadáva blízkosť vody, ale objaví sa aj vo viniciach a v blízkosti ľudských obydlí. Výborne pláva, čo využíva aj pri lovení koristi (obojživelníky, drobné ryby, jašterice alebo hmyz). Keďže tento chránený druh nie je jedovatý v prípade ohrozenia uprednostňuje útek. V kritickej chvíli dokáže upadnúť do stavu strnulosti - predstiera smrť a dokonca vylučuje zapáchajúci sekrét. Následne sa preberie a ujde. Aj preto sme ku krásnemu 105 cm dlhému exempláru, ktorý ležal pri ceste neďaleko Kvetnice pri Poprade, pristupovali opatrne. O to väčším sklamaním bolo zistenie, že tento krásny jedinec už nestihne zazimovať nakoľko uhynul pravdepodobne pod kolesami automobilu.