Prvý bobrí experiment pod Tatrami

Bobor vodný (Castor fiber) je pozoruhodný živočích, ktorý sa postupne dostáva aj do povedomia verejnosti pod Tatrami. Prvé jedince k nám postupne prenikli z Poľska, kde sa vykonali v minulosti jeho reštitúcie. Napriek skutočnosti, že prenikanie bobrov do  povodia Popradu sa datuje už od osemdesiatych rokov, jeho výraznejšie  aktivity v kompetenčnom území TANAP-u evidujeme však iba v poslednom období. V horských polohách je totiž obsadzovanie nových lokalít  podstatne pomalšie než v nížinách čo pravdepodobne súvisí aj s potravnou ponukou.

Žiadny iný živočích nedokáže prispôsobiť  prírodné prostredie svojím potrebám tak ako bobor a preto býva nositeľom  mnohých pozitívnych zmien v krajine. Spomenieme najmä zadržiavanie vlahy v území, splošťovanie povodňových vĺn,  limitovanie erózie a podpora  vzniku nových ekosystémov v krajine. S návratom bobra však prichádza aj niekoľko komplikácií s ktorými sa pracovníci Správy TANAP-u stretávajú čoraz častejšie. Je potrebné vyhodnotiť všetky  prínosy a straty pre krajinu, prírodné prostredie a hospodárenie človeka.

Najčastejšie problémy súvisiace s bobrou aktivitou s ktorými sa stretávame sú najmä zaplavovanie a podmáčanie poľnohospodárskych pozemkov a podmývanie cestných a železničných telies.

S podobným prípadom sa naši pracovníci popasovali aj v týchto dňoch, keď bolo potrebné   vyriešiť  prienik spodnej vody do  jednej z pivníc v obci Štôla, spôsobený vzdutím vodnej hladiny na Háganskom potoku. Inšpirovali sme sa našimi kolegami z Podunajskej nížiny, kde riešia súžitie človeka a bobra už desiatky rokov. Účinnejšie, lacnejšie a najmä nedeštruktívne zníženie vodnej hladiny je drénovanie bobrej hate rúrami. Raritou je, že táto impozantná bobria zdrž v obci Štôla je vybudovaná v nadmorskej výške až 911 m. n. m., čo je v rámci Slovenska doposiaľ najvyššie nám známa bobria stavba.

Ďalšou lokalitou, kde sme sa pokúsili prejsť bobrom cez rozum a znížiť hladinu z vodnej zdrže, bol  nenápadný potôčik pretekajúci popod areál letiska Poprad a následne tečúci v jeho tesnej blízkosti. Časť brehu vodného toku sa premenila na vodnú nádrž s plytčinami, čo lákalo  vodné vtáctvo zo širokého okolia. Na zvýšený výskyt vtáctva sme boli upozornení pracovníkmi letiska, aj na možné riziko stretu s lietadlami. Inštálácii drenážnych rúr predchádzalo použitie ťažkých mechanizmov a úplná likvidácia hate v zmysle spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Štátnou ochranou prírody. Avšak niekoľko dní  po jej odstránení, bobor pokračoval  pri obnove jej funkčnosti. Pristúpili sme teda ku inštalácii drénov do novo vytvorenej hate a neostáva nám nič iné ako pozorne sledovať a vyhodnocovať účinnosť našich opatrení.

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

Snimka obrazovky 2020-01-28 o 9.36.26

Kriváň

krivan

Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1030
CelkovoCelkovo4432881

Reklama

 

kukaj logo6

ropk