Stopy v snehu

Schopnosť rozoznávať a sledovať stopy zvierat patrí medzi základné činnosti, ktoré ovláda každý zoológ a strážca, vykonávajúci monitoring veľkých šeliem. Stopovanie je zároveň niečo ako zručnosť, v ktorej je možné neustále sa zdokonaľovať. Súvislá vrstva snehu a vytrvalosť pri stopovaní ponúka možnosť zistiť niečo viac aj o takých opatrných a málo poznaných druhoch, akým je naša najväčšia mačkovitá šelma - rys ostrovid (Lynx lynx).

Zo stôp je možné vyčítať približnú veľkosť rysa, či stopy zanechala samica s mláďatami, koľko mala pri sebe mláďat,  to či rys územím len prechádzal alebo lovil. Systematickým stopovaním sa dajú zistiť trasy, ktorými sa rysy presúvajú, miesta ktoré označujú svojim pachom, kde oddychujú a kde sa snažia  uloviť korisť. Ak sa potom na vhodné miesta, ktoré rysy pravidelne využívajú inštalujú fotopasce, je dosť pravdepodobné ich nasnímanie. Zbieraním a vyhodnocovaním údajov zo stopovania a fotopascí sa nám tak postupne dopĺňa mozaika poznania o tejto jedinečnej mačkovitej šelme.